آخرین اخبار

توافقات کامل با مالکین املاک در مسیر بلوار حضرت ولیعصر(عج الله) شهر قنوات جهت بازگشایی کامل این مسیر انجام شد

توافقات باقی مانده بلوار حضرت ولیعصر(عج الله تعالی) شهر قنوات به اتمام رسید و بعد از ۲۰ سال توافقات املاک در مسیر این بلوار به اتمام رسید و تا هفته آتی عملیات تخریب آن املاک در مسیر انجامخواهد شد. لازم به ذکر است عملیات جه به جایی تیرهای بر... ادامه مطلب