آرشیو
اخبار دسته بندی: وب گردی
به مناسبت روز پارکبان در جلسه ای با حضور شهردار، اعضای شورا، نیروهای خدمات شهری، مشاوران، مسئولین واحد، کارشناسان و نیروهای خدمات شهری شهرداری قنوات برگزار گردید.
فیلم و صوت