فیلمی درباره آداب و رسومات ماه مبارک رمضان در زمان قدیم، منتشر شده است.
در روزگاری که فرهنگ ایران رو به فراموشی بود، فردوسی در رنجی ۳۰ ساله شاهکار ادب فارسی را سرود.
آرشیو
اخبار دسته بندی: فیلم و صوت
فیلم و صوت