محمد ابراهیم فرهادلو

شهردار قنوات
اهداف
اصلاح و توسعه
برنامه ها
اصلاحات شهری - توسعه و گسترش مراکز فرهنگی و تفریحی - مراقبت و تشریک مساعی بهداشت شهروندان
Previous slide
Next slide